Loading...

FILOSOFIA

 1. Els principis del Ciutat d’Inca tenen com a finalitat principal fomentar i ajudar a la convivència dins del club, assumir-los per part del jugador i la seva família és un requisit obligatori per a la inscripció del jugador al Club.
 2. La llibertat, el respecte, la honestedat, la tolerància, la solidaritat, l’esforç, la humilitat, la igualtat, la valentia, la generositat i el treball en equip seran els valors que hauran d’assumir com a propis tots els membres del Club.
 3. Un dels objectius del Ciutat d’Inca és la formació de jugadors, que siguin capaços de millorar dia a dia i de competir mitjançant el compromís individual i de conjunt i el treball diari i continuat.
 4. El Ciutat d’Inca és un club de bàsquet de formació que treballa amb la il•lusió de comptar amb equips sèniors, que permetin compatibilitzar la pràctica del nostre esport amb els compromisos acadèmics i/o laborals.
 5. Al Ciutat d’Inca. conviuen, la competició i la sociabilitat de la pràctica esportiva, prioritzant l’educació esportiva dels jugadors sobre el resultat en la competició. Així mateix, la pertinença a un dels equips del club implica la participació en els èxits de la resta, per això la importància de la col•laboració de tots els estaments del club.
 6. La inscripció en el Ciutat d’Inca implica conèixer i assumir com a pròpia la filosofia del club i les normes d’organització, funcionament intern i disciplina.
 7. Formar part del club i de l’equip que pertoqui, requereix del jugador i la seva família, el compliment d’una sèrie de compromisos (horaris d’entrenaments, partits, etcètera) .
 8. Les relacions amb la resta d’estaments del bàsquet, (àrbitres, equips, companys, entrenadors, etc), han de ser sempre correctes i respectuoses. Fomentarem l’esperit de joc net en els nostres equips, jugadors i en el Palau Municipal d'Inca.
 9. L’incompliment dels principis del club i de les normes, tant per part dels jugadors com dels familiars, podrà ocasionar mesures disciplinàries i fins i tot la baixa del jugador de la disciplina del club.
 10. El Ciutat d’Inca té a la seva web www. basquetciutatdinca.es el seu principal canal de comunicació i així com a les diferents xarxes socials, els principis del club, les normes d’organització, funcionament intern i disciplina, les activitats del club, els horaris i resultats dels equips, es troben publicats a la web.
 11. La Direcció Tècnica del club assignarà a cada jugador a un equip en funció de la seva actitud, capacitat, compromís i projecció. Uns dels objectius fonamentals del club seran la formació i el desenvolupament de jugadors, i l’aspiració dels equips de competir al màxim.
 12. El Ciutat d’Inca té un programa formatiu que abasta totes les categories, des de l’escoleta a júnior i sènior.


Lo último
HORARIS CAP DE SETMANA
fa 2 mesos
HORARIS CAP DE SETMANA
fa 2 mesos
HORARIS CAP DE SETMANA
fa 2 mesos
INSTITUCIONS COL·LABORADORES